<

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Ελεγκτής Μπαταρίας VE.Net
Ο ελεγκτής μπαταρίας VE.Net (VBC) είναι μια συσκευή που επιτηρεί την κατάσταση της μπαταρίας σας. Μετρά συνεχώς την τάση μπαταρίας, το ρεύμα μπαταρίας και τη θερμοκρασία μπαταρίας, και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας σας.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer