<

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Χρειάζεστε υποστήριξη;

Τα προϊόντα Victron υποστηρίζονται από ένα διεθνές δίκτυο διανομέων. Η Victron παρέχει στους διανομείς εκπαίδευση και πόρους, ώστε αυτοί να μπορούν με τη σειρά τους να παρέχουν πωλήσεις, υποστήριξη, σέρβις, σχεδιασμό και εγγύηση στους πελάτες. Αυτό περιλαμβάνει και πωλήσεις που γίνονται online μέσω διαδικτυακών καταστημάτων. Θέλουμε να έχετε μια εξαιρετική εμπειρία με τα προϊόντα μας. Αν ο τοπικός σας διανομέας δεν μπορεί να σας βοηθήσει, τότε μπορεί να επικοινωνήσει με ένα στέλεχος της Victron Manager το οποίο θα παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση.

Βήμα 1
Διαβάστε το εγχειρίδιο προϊόντος

Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο του προϊόντος Victron Energy στο τμήμα Λήψη Αρχείων.

Βήμα 2
Πραγματοποιήστε έναν έλεγχο συστήματος

Έχετε υπόψη σας ότι ένα προϊόν Victron Energy αποτελεί πάντα μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος.

Όταν πραγματοποιείτε έναν έλεγχο συστήματος, προσέξτε τα εξής:

 • Υπάρχουν μπαταρίες που είναι παλιές, παρουσιάζουν βλάβη ή έχουν εξαντληθεί;
 • Υπάρχουν ασφάλειες, καλώδια ή διακόπτες απομόνωσης που παρουσιάζουν βλάβη ή έχουν αποσυνδεθεί;
 • Είναι το φορτίο AC υπερβολικά υψηλό ή υπάρχει βραχυκύκλωμα;
 • Υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο ρεύματος ή στη γεννήτρια;
 • Είναι σωστές οι ρυθμίσεις της γεννήτριας;
 • Είναι το σύστημα κατάλληλο για το προϊόν;
 • Έχει διαμορφωθεί σωστά το σύστημα;

Βήμα 3
Επικοινωνήστε με τον διανομέα σας

Επικοινωνήστε με την εταιρεία από την οποία αγοράσατε το προϊόν. Για υποστήριξη προϊόντος και τεχνική υποστήριξη, καθώς και αξιώσεις επί της εγγύησης μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτήν.

Οι διανομείς είναι εκπαιδευμένοι να παρέχουν την πρώτη γραμμή υποστήριξης και μπορούν να σας βοηθήσουν με το θέμα σας.

Αυτό έχει εφαρμογή και αν αγοράσατε το προϊόν μέσω διαδικτυακού καταστήματος: επικοινωνήστε με το διαδικτυακό κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν για να επιλύσει το θέμα σας.

Όταν επικοινωνήσετε μαζί τους, έχετε έτοιμες τις εξής πληροφορίες:

 • Πού και πότε αγοράσατε το προϊόν;
 • Ποια είναι τα άλλα μέρη του συστήματος;
 • Τι έχετε ήδη δοκιμάσει;
 • Φωτογραφίες της εγκατάστασης.
 • Περιγράψτε τα ακριβή βήματα για την αναπαραγωγή του προβλήματος και της συμπεριφοράς που βλέπετε.

Βρείτε το διανομέα σας χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση αντιπροσώπων.

Βήμα 4: 
Αναζητήστε την ιστοσελίδα μας Κοινότητας του Victron & ζητήστε βοήθεια

Ρωτήστε την Κοινότητα
Η Κοινότητα του Victron είναι μια πλατφόρμα στην οποία οι τελικοί χρήστες πελάτες, προγραμματιστές, εργολάβοι, διανομείς, διαχειριστές του Victron και άλλα προσωπικά υποστηρίξεων ενώνονται.
Είναι μια βάση δεδομένων που αποτελείται από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στην οποία οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν οτιδήποτε.
Οι έμπειροι χρήστες ενθαρρύνονται για να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα, να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον και να μάθουν τις νέες πληροφορίες από άλλους.