<

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Filax: ο ταχύτατος διακόπτης μεταφοράς Ο Filax έχει σχεδιαστεί για την μεταφορά τροφοδοσίας ευαίσθητων συσκευών, όπως υπολογιστών ή οπτικοακουστικών συστημάτων, από τη μία πηγή AC στην άλλη. Η πρωτεύουσα πηγή είναι συνήθως η πηγή κεντρικής τροφοδοσίας, μιας γεννήτριας ή του δικτύου. Η εναλλακτική πηγή είναι συνήθως ένας αντιστροφέας. Με χρόνο εναλλαγής κάτω από τα 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου, η λειτουργία των ευαίσθητων συσκευών συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Ο Filax δεν προορίζεται για την τροφοδοσία οικιακών συσκευών υψηλής ισχύος, όπως τα πλυντήρια ή τα ηλεκτρικά μοτέρ.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer