<

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Ηλιακοί ρυθμιστές φόρτισης

Διαθέτουμε μεγάλο εύρος ηλιακών ρυθμιστών φόρτισης, τόσο MPPT όσο και PWM. Δείτε τις δημοσιεύσεις BlueSolar Ρυθμιστής φόρτισης MPPT - Επισκόπηση και SmartSolar Ρυθμιστής φόρτισης MPPT - Επισκόπηση. Στα ονόματα των MPPT μοντέλων μας, για παράδειγμα MPPT 75/50, ο πρώτος αριθμός είναι η μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος των φωτοβολταϊκών. Ο δεύτερος αριθμός, 50 στο παράδειγμα, είναι το μέγιστο ρεύμα φόρτισης. Για υπολογισμούς διαστασιοποίησης φωτοβολταϊκών χρησιμοποιήστε το Φύλλο Excel για MPPT που παρέχουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ρυθμιστές φόρτισης PWM ή MPPT, διαβάστε τη λευκή μας βίβλο: Επιλογή ηλιακού ρυθμιστή φόρτισης: PWM ή MPPT; Για περισσότερες λεπτομέρειες επιλέξτε ένα προϊόν: