<

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Το Lynx Shunt VE.Net είναι ένας ευφυής αντιστάτης 1000 A με θέση για μία ασφάλεια (δεν συμπεριλαμβάνεται), με ενσωματωμένη διάταξη επιτήρησης μπαταρίας που παρακολουθεί με ακρίβεια την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας σας. Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Blue Power ή τον πίνακα VE.Net για ανάγνωση των πληροφοριών. Τμήμα του αρθρωτού συστήματος διανομής Lynx.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer