<

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Το Lynx Ion BMS είναι το σύστημα διαχείρισης μπαταριών που προορίζεται για τις μπαταρίες λιθίου HE και τις μπαταρίες μας λιθίου 24 V. Διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη αποσύνδεσης ασφαλείας, και διαχειρίζεται την ισοστάθμιση των στοιχείων, την ισοστάθμιση των μπαταριών και τη φόρτιση και την εκφόρτιση του συστήματος. Το Lynx Ion BMS προστατεύει τη συστοιχία μπαταριών τόσο από υπερφόρτιση όσο και από υπερβολική εκφόρτιση.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer