<

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Με το ενσωματωμένο του Bluetooth, το BMV Smart είναι έτοιμο για την εποχή του "Διαδικτύου των πραγμάτων" (Internet of Things, IoT). Με την τεχνολογία Bluetooth να εφαρμόζεται στα περισσότερα άλλα προϊόντα της Victron Energy, η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ προϊόντων θα απλοποιήσει την εγκατάσταση του συστήματος και θα βελτιώσει την απόδοσή του.

VictronConnect

VictronConnect lets you get live status information and configure any Victron products which either have Bluetooth built-in, or are connected to a VE.Direct Bluetooth Smart Dongle.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer