Desktop PC

Desktop PC, τιμές, προσφορές, σταθεροί υπολογιστές, All-in-One, gaming

Desktop PC, τιμές, προσφορές, σταθεροί υπολογιστές, All-in-One, gaming

Τα Desktop PC (επιτραπέζιοι υπολογιστές) είναι παρόντες σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Σε εταιρείες, τράπεζες, σχολεία, πανεπιστήμια και σπίτια.

Το 1981 ξεκίνησε η πώληση των πρώτων υπολογιστών IBM. Αργότερα η ενσωμάτωση του λειτουργικού συστήματος Windows της Microsoft, διευκόλυνε τη χρήση και άνοιξε το δρόμο για υπολογιστές σε επαγγελματικά, εκπαιδευτικά και οικιακά περιβάλλοντα.

Χρήσεις του Desktop PC

Οικιακές χρήσεις υπολογιστών

Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στα σπίτια μας για πολλούς σκοπούς. Οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα, τραπεζικές πλατφόρμες, πληρωμές, αναζήτηση όλων των ειδών πληροφοριών. Επίσης χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και επεξεργασία οπτικοακουστικού περιεχομένου και διαδικτυακή ψυχαγωγία, π.χ. πλατφόρμες ροής όπως Netflix ή Spotify και βιντεοπαιχνίδια.

Τα Desktop PC είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος αποθήκευσης πληροφοριών, δεδομένων και περιεχομένου πολυμέσων, μεταφόρτωσης και λήψης πληροφοριών από τον ιστό, σάρωσης όλων των τύπων περιεχομένου σε διαφορετικές συσκευές εισόδου.

Πολλοί άνθρωποι αγοράζουν και κατεβάζουν λογισμικό και εφαρμογές υπολογιστών που διευκολύνουν την οργάνωση πολλαπλών οικιακών εργασιών. Για παράδειγμα τον έλεγχο πληρωμών, υπενθυμίσεις, παρακολούθηση δαπανών.

Αυτός ο τύπος λογισμικού βοηθά τους ανθρώπους να ελέγχουν πιο αποτελεσματικά τα οικονομικά τους. Πολλοί τύποι λογισμικού δημιουργούν γραφήματα που δείχνουν στους ιδιοκτήτες σπιτιού πού ξοδεύουν τα χρήματά τους.

Σήμερα πολλοί άνθρωποι εργάζονται ακόμη και από το σπίτι χάρη στους υπολογιστές και το διαδίκτυο. Είναι μια γενιά απομακρυσμένων εργαζομένων ή «ελεύθερων επαγγελματιών». Άλλοι προπονούνται παρακολουθώντας διαδικτυακά μαθήματα.

Desktop PC σε εταιρείες

Οι περισσότερες εταιρείες καταγράφουν όλες τις λειτουργικές και λογιστικές πληροφορίες τους σε υπολογιστές.

Το σημερινό επίπεδο των παγκόσμιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τις χρήσεις της τεχνολογίας των πληροφοριών και του διαδικτύου.

Οι υπολογιστές διευκολύνουν την αποθήκευση και τη διατήρηση δεδομένων, τη θέση των αρχείων και των πολύτιμων πληροφορίων.

Υπάρχουν αναρίθμητα εργαλεία εργασίας και λογισμικού που διευκολύνουν διοικητικά καθήκοντα και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μερικά από αυτά είναι τα υπολογιστικά φύλλα, λογιστικά και διοικητικά συστήματα, επεξεργασία συναλλαγών και συστήματα tracking.

Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν και να συνοψίζουν τις πληροφορίες που καταχωρούνται σε αναφορές, δηλώσεις και έγγραφα που χρησιμοποιούνται για πολλαπλούς σκοπούς.

Εταιρείες όλων των μεγεθών χρησιμοποιούν υπολογιστές για τη διατήρηση βάσεων δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων είναι προγράμματα που οργανώνουν πολύτιμες πληροφορίες, όπως στοιχεία επικοινωνίας πελατών.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν υπολογιστές για το μάρκετινγκ, την έρευνα αγοράς και τις πωλήσεις τους, για τον προϋπολογισμό και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό τους.

Desktop PC στην εκπαίδευση

Από τα πρώτα επίπεδα εκπαίδευσης, οι υπολογιστές αλληλοεπιδρούν με τα παιδιά. Από τις τάξεις προσχολικής ηλικίας, τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν τις χρήσεις και τη σημασία των υπολογιστών.

Καθώς οι νέοι μεγαλώνουν, η ανάγκη για υπολογιστικά εργαλεία συνεχίζει να αλλάζει και να αυξάνεται: έρευνα, συγγραφή, αναφορές κ.λπ. Κάνουν τα πάντα με την υποστήριξη του υπολογιστή.

Για δεκαετίες έχουμε εικονική ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση χάρη στους υπολογιστές και το διαδίκτυο, έτσι εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν αποκτήσει πτυχία και τεχνικές δεξιότητες σε εικονική λειτουργία.

YouTube, Google Classroom, Google Books, Wikipedia, εκπαιδευτικά ιστολόγια, e-books, ezines, infographics και άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία δεν είναι δυνατά χωρίς τους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε σήμερα.

Οι μαθητές όχι μόνο πρέπει να γνωρίζουν τις πληροφορίες και τις τεχνολογίες υπολογιστών, αλλά και να τις χρησιμοποιούν σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού τους κύκλου.

Προγράμματα όπως το Microsoft Office χρησιμοποιούνται ευρέως από μαθητές σε όλα τα επίπεδα.

Χρησιμοποιούν το Microsoft Word για να γράψουν την έρευνά τους, το Excel για τους μαθηματικούς τους υπολογισμούς, να απεικονίσουν αριθμούς μέσω γραφημάτων, να λύσουν και να μάθουν διάφορους μαθηματικούς, οικονομικούς και λογικούς τύπους.

Συνδέουν και συνοψίζουν ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο για να το παρουσιάσουν με την υποστήριξη του Microsoft PowerPoint.

Υπολογιστές σε άλλους τομείς σήμερα

Οι υπολογιστές βρίσκουν ευρεία χρήση σε διάφορους τομείς της υγείας, των οικονομικών και των κυβερνητικών υπηρεσιών.

Χρήση υπολογιστών στην ιατρική

Στην ιατρική, οι υπολογιστές έχουν ένα ευρύ φάσμα στην ανίχνευση ασθενειών. Συσκευές υπερήχων, μαγνητικές τομογραφίες και αξονικές τομογραφίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τη διάγνωση παθήσεων για την μετέπειτα θεραπεία τους.

Τα νοσοκομεία και οι γιατροί χρησιμοποιούν επίσης βάσεις δεδομένων για τα ιατρικά τους αρχεία, για να επεξεργαστούν την ανάλυση των ιατρικών εξετάσεων και να παρακολουθήσουν τις θεραπείες.

Υπολογιστές στο τραπεζικό τομέα

Οι τράπεζες χρησιμοποιούν υπολογιστές για να καταγράφουν, να επιταχύνουν και να καθορίζουν εκατομμύρια συναλλαγές πελατών στις δικές τους αντιπροσωπείες ή οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι τράπεζες χρησιμοποιούν τεχνολογίες λογισμικού και υλικού για να αποσυγκεντρώσουν τον όγκο των δραστηριοτήτων, προσφέροντας ευκολία και προσβασιμότητα όλο το 24ωρο. Παραδείγματα αυτών των πόρων είναι τα ΑΤΜ , η ηλεκτρονική τραπεζική και η τραπεζική κινητών τηλεφώνων.

Χάρη στους κεντρικούς υπολογιστές και διακομιστές τους, οι τράπεζες μπορούν να υποστηρίξουν εκατομμύρια καθημερινές διατραπεζικές συναλλαγές με ταχύτητα και ακρίβεια.

Κυβερνητικές υπηρεσίες

Οι κυβερνητικές διοικήσεις βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για να ανταποκριθούν γρήγορα σε χιλιάδες αιτήματα πολιτών.

Υπολογιστές και διαδικτυακά συστήματα επιτρέπουν την επίλυση χιλιάδων «γραφειοκρατικών» δημόσιων διαδικασιών με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βιντεοκλήσεις, συνομιλίες, πύλες υπολογιστών για διαδικτυακές υπηρεσίες, είναι μερικές μόνο από τις τεχνολογίες που έχουν ενσωματώσει διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες στην καθημερινή τους ζωή.

en_GBEnglish

Main Menu