Cooling PC

Cooling PC, τιμές προσφορές, water cooling, liquid cooling, μοντέλα 2022-2023

Cooling PC, τιμές προσφορές, water cooling, liquid cooling, μοντέλα 2022-2023

Αναμφίβολα, μία από τις θεμελιώδεις πτυχές για τη σωστή λειτουργία του Η/Υ έγκειται στην αποτελεσματική ψύξη (cooling PC) του. Mε αυτόν τον τρόπο ο εξοπλισμός παράγει υψηλή θερμότητα που πολλές φορές μπορεί να βλάψει το υλικό του υπολογιστή.

Με καλό σύστημα cooling PC, όχι μόνο θα μπορούμε να κάνουμε τον υπολογιστή μας να λειτουργεί πιο άνετα, κάτι που θα παρατηρήσουμε στην καθημερινή του απόδοση, αλλά θα παρατείνουμε επίσης τη διάρκεια ζωής όλων των εξαρτημάτων που αποτελούν τον εξοπλισμό του, αποφεύγοντας φθορά που συμβαίνει όταν ο υπολογιστής δουλεύει πολύ σκληρά.

Cooling PC: Πώς να ψύξετε τον υπολογιστή

Για να επιλέξουμε ποιο είναι το κατάλληλο σύστημα cooling PC για μας, πρέπει κατ’ αρχήν να λάβουμε υπόψη τι είδους χρήση πρόκειται να κάνουμε στον υπολογιστή μας. Δεν είναι το ίδιο να επιτευχθεί επαρκής ψύξη για έναν υπολογιστή εργασίας, από έναν υπολογιστή που πρέπει να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Στην περίπτωση υπολογιστή για εργασίας γραφείου, το εργοστασιακό σύστημα ψύξης αρκεί.

Αν, αντίθετα, χρειαζόμαστε έναν ισχυρό εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών πολυμέσων όπως επεξεργασία ήχου ή βίντεο ή εκτέλεση εφαρμογών που χρησιμοποιούν εντατικά στοιχεία όπως η κάρτα γραφικών ή οι σκληροί δίσκοι ή συστήματα που εξακολουθούν να λειτουργούν για πολλές ώρες, τότε πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ψύξη, έτσι ώστε τα επίπεδα θερμοκρασίας μέσα στο κουτί του υπολογιστή να είναι επαρκή.

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε αν ψάχνουμε έναν υπολογιστή που δεν εκπέμπει πολύ θόρυβο.

Όλες αυτές οι λεπτομέρειες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της αντίστοιχης ψύξης.

Cooling PC: Τύποι ψύξης υπολογιστή

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να διατηρήσουμε τον υπολογιστή μας δροσερό, μεταξύ των οποίων πρέπει να επιλέξουμε την καταλληλότερη για την περίπτωσή μας. Οι τύποι ψύξης που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι ο ενεργή και παθητική ψύξη και με τη σειρά τους αέρα ή υδρόψυξη.

Ενεργή ψύξη αέρα

Οι υπολογιστές που ψύχονται με ενεργή μέθοδο αέρα περιλαμβάνουν ανεμιστήρες τοποθετημένους με τρόπο και σε σημεία που λαμβάνουν υψηλές θερμοκρασίες.

Σε αυτόν τον τύπο ψύξης, οι ανεμιστήρες εκπληρώνουν τη λειτουργία της ψύξης, εξάγοντας τη θερμότητα που παράγεται από αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, συγκεκριμένα εξαρτήματα, όπως κάρτες γραφικών, σκληροί δίσκοι και άλλες συσκευές, καταφέρνουν να διατηρούν κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία τους, βελτιώνοντας έτσι τη γενική απόδοση του εξοπλισμού.

Παθητική ψύξη αέρα

Μια άλλη παραλλαγή είναι η παθητική ψύξη με αέρα. Είναι ιδανική για όσους αναζητούν αθόρυβο υπολογιστή, καθώς αυτός ο τύπος συστήματος αποτελείται μόνο από ψύκτρες που ψύχονται χρησιμοποιώντας υγρά μέταλλα στο εσωτερικό, τα οποία κυκλοφορούν συνεχώς χάρη στη δουλειά που κάνει μια ηλεκτρομαγνητική αντλία. Αν και αυτή είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές και αθόρυβες μεθόδους, οι ψύκτρες αυτού του τύπου έχουν πολύ ακριβές. Συχνά δεν είναι διαθέσιμες στον κοινό χρήστη.

Παθητική υδρόψυξη

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επίσης η παθητική υδρόψυξη, που ονομάζεται επίσης “Watercooling”. Αυτή διασκορπίζει τη θερμότητα που παράγεται από τα μέρη μέσω ενός συστήματος διασκορπιστών που λειτουργούν με ένα κύκλωμα νερού που τα διαπερνά χρησιμοποιώντας μια αντλία. Επιτυγχάνει με αυτόν τον τρόπο να κρυώσει τα μέρη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή είναι μια από τις πιο ήσυχες μεθόδους, καθώς οι ψύκτρες αυτού του τύπου είναι εξοπλισμένες με πολύ λεπτές αντλίες.

Υπάρχει επίσης μια άλλη μέθοδος που ονομάζεται ενεργό σύστημα ψύξης υγρού. Αν και είναι βασικά κατασκευασμένο όπως το προηγούμενο, στην περίπτωση αυτή η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί στη ψύκτρα εξάγεται από έναν ανεμιστήρα τοποθετημένο σε αυτήν.

Αυτό το σύστημα επιτυγχάνει μια ισορροπία θερμοκρασιών μεταξύ των εξαρτημάτων και του περιβάλλοντός τους. Χάρη στην αποτελεσματικότητά του αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως από τους χρήστες που εκτελούν overclocking. Επιτυγχάνουν έτσι απόδοση του υπολογιστή ή των εξαρτημάτων ανώτερων από αυτά που παρέχονται.

Ποια μέρη του υπολογιστή πρέπει να κρυώσουν;

Τα μέρη που πρέπει να διατηρήσουμε σε καλή θερμοκρασία λειτουργίας για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον υπολογιστή μας είναι ο επεξεργαστής, ο σκληρός δίσκος, η κάρτα γραφικών, τα chipsets της μητρικής κάρτας, τόσο το Northbridge όσο και το Southbridge, και οι ημιαγωγοί Mosfet.

Κάθε ένα από αυτά τα εξαρτήματα απαιτεί ειδική ψύξη, ώστε να μην φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία όταν η χρήση τους είναι ακραία. Για παράδειγμα αν κάνουμε overclocking, αφού το γεγονός ότι αν δεν ψύχονται σωστά προκαλούνται ανεπανόρθωτες βλάβες.

Όσο για την κάρτα γραφικών, μπορεί να κρυώσει παθητικά ή ενεργά. Σε γενικές γραμμές, στις περισσότερες κάρτες χαμηλότερης εμβέλειας, χρησιμοποιείται ενεργός εξαερισμός, αποτελούμενος από ανεμιστήρα τοποθετημένο σε μια ψύκτρα. Ένας άλλος βαθμός πολυπλοκότητας παρατηρείται σε κάρτες βίντεο υψηλότερης κατηγορίας. Γενικά χρησιμοποιείται παθητικός αερισμός, δηλαδή χωρίς ανεμιστήρα, γεγονός που τις καθιστά αθόρυβες.

Όσον αφορά τον επεξεργαστή, δεδομένου ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τη λειτουργία του υπολογιστή, είναι υψίστης σημασίας να τον διατηρούμε καλά ψυγμένο, οπότε δεν πρέπει να παραμελήσουμε αυτό το σημείο.

Εάν στην περίπτωσή μας έχουμε επεξεργαστή μάρκας Intel ή AMD, είναι σκόπιμο να αλλάξουμε τον ανεμιστήρα ψύξης που προέρχεται από το εργοστάσιο τοποθετημένο, αν αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε overclocking ή να αποκτήσουμε έναν πιο ήσυχο υπολογιστή.

Για έναν καλό αερισμό του επεξεργαστή μας, συνιστώνται τρεις μέθοδοι: υδρόψυξη, παθητική ψύξη ή ενεργή ψύξη. Το σύστημα υδρόψυξης είναι αναμφίβολα το πιο ακριβό, αφού για τη σωστή λειτουργία του είναι απαραίτητο να υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία.

Για να αποκτήσετε έναν εντελώς αθόρυβο υπολογιστή, η καλύτερη εναλλακτική λύση είναι η παθητική ψύξη. Δεν χρησιμοποιεί ανεμιστήρες, ενώ για overclocking είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ενεργό σύστημα ψύξης.

Είναι απαραίτητο να ψύξετε το chipset;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ψύξη γίνεται μέσω παθητικών συστημάτων με εργοστασιακά εγκατεστημένη ψύκτρα. Εάν ενδιαφερόμαστε να απαιτήσουμε τη μέγιστη απόδοση του εξοπλισμού μας, για παράδειγμα με overclocking, τότε είναι σκόπιμο να ενσωματώσουμε ένα καλό σύστημα ψύξης που καλύπτει τον μεγαλύτερο αριθμό εξαρτημάτων. Έτσι όλο το σύστημα λειτουργεί με πιο ισορροπημένο τρόπο.

Βασικά το ίδιο συμβαίνει με τους ημιαγωγούς τύπου mosfet, ηλεκτρονικά εξαρτήματα που βρίσκονται κοντά στη θέση του επεξεργαστή, τα οποία κατά τη διάρκεια ενός overclocking μπορεί να υπερθερμανθούν και να εκραγούν εάν δεν ψύχονται σωστά.

Όσον αφορά τον σκληρό δίσκο, επειδή ορισμένα μοντέλα μονάδων αποθήκευσης τείνουν να υπερθερμαίνονται όταν απαιτούνται πολλές ώρες λειτουργίας, συνιστάται να πραγματοποιείται επαρκής ψύξη μέσω κυκλώματος υδρόψυξης ή ανεμιστήρων, σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Πώς να διατηρήσετε τη θήκη του υπολογιστή σας δροσερή

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη για την επαρκή ψύξη του υπολογιστή μας, είναι χωρίς αμφιβολία η κατανομή των στοιχείων μέσα στη θήκη. Μια καλή δομή βοηθάει στη μείωση της θερμοκρασίας και μείωση του θορύβου.

Κατ’ αρχήν, ας έχουμε κατά νου ότι από το μέγεθος του κουτιού εξαρτάται η επίτευξη της σωστής διάχυσης της θερμότητας. Εάν έχουμε ένα ευρύχωρο κουτί, επιτρέποντας μια σωστή ροή αέρα, θα επιτύχουμε ροή αέρα χωρίς προβλήματα.

Μια άλλη σημαντική πτυχή σε μια καλή ψύξη είναι η σωστή διαχείριση των καλωδίων εντός του κουτιού. Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει τη διέλευση του αέρα.

Για να κρυώσουν επαρκώς όλα τα εξαρτήματα της θήκης του υπολογιστή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι στρατηγικά τοποθετημένοι ανεμιστήρες. Αυτοί χρησιμεύσουν για την αποβολή ζεστού αέρα και την εισαγωγή φρέσκου αέρα από έξω. Λάβετε υπόψη ότι ο ζεστός αέρας ανεβαίνει και ο κρύος αέρας κατεβαίνει. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να έχουμε κατά νου όταν τοποθετούμε τους ανεμιστήρες μέσα στο ντουλάπι.

Γενικά, ο καλύτερος τρόπος για να τοποθετήσετε τους ανεμιστήρες και να επιτύχετε τον βέλτιστο αερισμό του υπολογιστή είναι να τοποθετήσετε ανεμιστήρες στο μπροστινό μέρος της θήκης, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή κρύου αέρα και έναν ή περισσότερους ανεμιστήρες στο πίσω μέρος της θήκης που θα εξάγουν τον ζεστό αέρα. Επίσης, σύμφωνα με τη διαμόρφωση οι ανεμιστήρες μπορούν να τοποθετηθούν στο πλάι και στο πάνω μέρος του κουτιού.

Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε καλή ροή αέρα μέσα στο κουτί είναι η σωστή καθαριότητα του.

Πώς να ψύξετε ένα notebook

Όπως γνωρίζουμε, η υπερθέρμανση ενός φορητού υπολογιστή είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η υπερβολική θερμότητα θα μπορούσε να το βλάψει σοβαρά. Το θέμα της θερμότητας που παράγεται από ένα notebook θα πρέπει να μας απασχολεί από τη στιγμή της αγοράς.

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα λόγω της υπερβολικής θερμότητας στο εσωτερικό του είναι η εμφάνιση μαύρων οθονών, δυσλειτουργιών και επαναλαμβανόμενων επανεκκινήσεων του συστήματος.

Τι μπορεί να γίνει αν το notebook μας ζεσταθεί πολύ; Δυστυχώς, ο μέσος χρήστης μπορεί να κάνει λίγα για να αποτρέψει τη θέρμανση του φορητού υπολογιστή του. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια αξεσουάρ που μας επιτρέπουν να ελέγχουμε τη θερμοκρασία του φορητού υπολογιστή για να αποφύγουμε την υπερθέρμανση.

Ένα από αυτά τα αξεσουάρ είναι οι βάσεις που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα. Αυτές είναι ένας αρκετά αποτελεσματικός τρόπος για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

Ένα άλλο ενδιαφέρον αξεσουάρ που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι τα λαστιχένια πόδια. Μπορούμε να τα κολλήσουμε στο φορητό υπολογιστή μας για να τον κρατήσουμε μακριά από την επιφάνεια στην οποία στηρίζεται. Έτσι επιτρέπουμε καλύτερη ροή αέρα κάτω από τη συσκευή. Είναι επίσης χρήσιμο να διατηρείτε τον φορητό υπολογιστή καθαρό και τις οπές εξαερισμού καθαρές.

en_GBEnglish

Main Menu