Εφαρμογές Software

Εφαρμογές Software, τιμές, προσφορές, λογισμικά προγράμματα, τί είναι

Εφαρμογές Software, τιμές, προσφορές, λογισμικά προγράμματα, τί είναι

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές software ή αλλιώς λογισμικού σήμερα. Η καθεμία με αρκετά πρωτότυπες λειτουργίες και δυνατότητες.

Εφαρμογές software: Τύποι

Ακολουθούν οι τύποι λογισμικού βάση της εργασίας που εκπληρώνουν:

1. Λογισμικό εφαρμογής

Περιέχει καθένα από τα προγράμματα που προορίζονται για να εκπληρώνουν μια συγκεκριμένη εργασία. Τα χρησιμοποιούμε συνέχεια στη καθημερινότητα μας είτε μέσω του υπολογιστή μας ή άλλων συσκευών.

Οι εφαρμογές είναι το τελικό προϊόν που προσφέρεται στον καταναλωτή.

2. Λογισμικό προγραμματισμού

Μέσω της γλώσσας προγραμματισμού, είναι δυνατό να σχεδιαστούν ψηφιακά βοηθητικά προγράμματα για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών.

Αυτά τα προγράμματα είναι η βάση όπου γράφεται ο κώδικας για την ανάπτυξη νέων συστημάτων σε ένα λειτουργικό σύστημα.

3. Λογισμικό συστήματος

Φτάνουμε στη βάση όπου είναι χτισμένα τα δύο προηγούμενα. Μεταξύ των τύπων λογισμικού, το σύστημα είναι το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιήσει το λειτουργικό σύστημα που είναι ενσωματωμένο στη συσκευή.

Αυτό αποτελείται από ένα σύνολο εγγενών προγραμμάτων ή εφαρμογών που έχουν δύο σκοπούς:

  • Διαχείριση των φυσικών πόρων της συσκευής για το συντονισμό των εργασιών και τη διαχείριση της μνήμης της.
  • Επιφάνεια εργασίας εφαρμογής, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε και να αλληλεπιδράτε με το σύστημα.

Με έναν απλό τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι το λογισμικό συστήματος είναι αυτό που συνδέει τις εφαρμογές με τους πόρους υλικού που διαθέτει η συσκευή.

Αν φτάσατε ως εδώ, έχετε ήδη μια γενική ιδέα για τους τύπους λογισμικού ανάλογα με το επίπεδο χρήσης και την ευθύνη που έχουν σε ένα λειτουργικό σύστημα. Αλλά για μια βαθύτερη κατανόηση, η χρήση μερικών παραδειγμάτων μπορεί να βοηθήσει.

Εφαρμογές software: Παραδείγματα τύπων λογισμικού

1. Τύποι λογισμικού συστήματος

Προγραμματιστής φόρτωσης: μέρος του λειτουργικού συστήματος που εκπληρώνει τη λειτουργία της αποστολής πληροφοριών στη μνήμη του συστήματος για την εκτέλεση προγραμμάτων.

Λειτουργικά συστήματα: σύστημα που διαχειρίζεται πόρους υλικού και προσφέρει τη δυνατότητα εκκίνησης εφαρμογών στον χρήστη.

Προγράμματα οδήγησης: προγράμματα που επιτρέπουν στο λειτουργικό σύστημα να πραγματοποιεί αλληλεπιδράσεις μεταξύ του υλικού για τη χρήση της συσκευής.

Διαγνωστικά εργαλεία: χρησιμεύουν για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργικότητας των φυσικών πόρων της συσκευής.

Διακομιστές: εργαλεία εκτέλεσης που χρησιμεύουν για τη λήψη των οδηγιών του χρήστη και την εκτέλεση μιας ενέργειας ανάλογα.

2. Τύποι λογισμικού προγραμματισμού

Επεξεργαστές κειμένου: χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών αρχείων που αποτελούνται από κείμενο. Εκπληρώνουν τη λειτουργία της ανάγνωσης του αρχείου και της ερμηνείας των byte σύμφωνα με τον κώδικα του συντάκτη.

Μεταγλωττιστής: ένα είδος μεταφραστή που δημιουργεί τη γλώσσα προγραμματισμού στο ίδιο το πρόγραμμα.

Διερμηνέας: βασικά είναι ένα πρόγραμμα που αναλύει και μετασχηματίζει πληροφορίες για άλλα προγράμματα.

linker: παίρνει τα αρχικά αντικείμενα της διαδικασίας μεταγλώττισης, απορρίπτει τα περιττά και συνδέει έναν ανοιχτό κώδικα με την εσωτερική βιβλιοθήκη και παράγει ένα εκτελέσιμο αρχείο.

Debuggers: πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τον “καθαρισμό” σφαλμάτων από άλλα προγράμματα.

IDE: ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης, είναι μια εφαρμογή που παρέχει στον προγραμματιστή ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης λογισμικού.

3. Τύποι λογισμικού εφαρμογών

Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου: είναι τα βοηθητικά προγράμματα υπολογιστών που έχουν σχεδιαστεί για εργασίες γραφείου με σκοπό τη βελτιστοποίηση, την αυτοματοποίηση και τη βελτίωση των εργασιών σε αυτήν τη δραστηριότητα.

Βάσεις δεδομένων: συλλογή ψηφιακών πληροφοριών με οργανωμένο τρόπο, ώστε ένας ειδικός να έχει πρόσβαση σε αυτά ανά πάσα στιγμή.

Βιντεοπαιχνίδια: ηλεκτρονικά παιχνίδια όπου ένα ή περισσότερα άτομα αλληλεπιδρούν με εικόνες βίντεο μέσω φυσικών ελέγχων ή κινήσεων του σώματος.

Επιχειρηματικό λογισμικό: μπορεί να ειπωθεί ότι είναι οποιαδήποτε εφαρμογή που δημιουργείται για τη βελτιστοποίηση, την αυτοματοποίηση ή τη μέτρηση της παραγωγικότητας οποιουδήποτε κλάδου ή εταιρείας.

Εκπαιδευτικό λογισμικό: όλα τα ψηφιακά προϊόντα που στοχεύουν να διδάξουν ένα συγκεκριμένο θέμα στον χρήστη οποιουδήποτε επιπέδου και να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία.

Λογισμικό διαχείρισης: σύστημα που αποτελείται από πολλά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ή τον αριθμητικό υπολογισμό.

Αυτοί είναι οι τύποι λογισμικού σύμφωνα με την ταξινόμησή τους. Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο σημείο που πρέπει να εξηγηθεί για να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν εμπορικά αυτά τα προϊόντα.

Τύποι άδειας χρήσης λογισμικού

Ελεύθερο λογισμικό: εφαρμογές διαθέσιμες για χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση και διανομή από οποιονδήποτε.

Copyleft: όπως το ελεύθερο λογισμικό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε αλλά δεν τροποποιούνται ή αναδιανέμονται.

GPL: απευθύνεται στα Linux και περιορίζει τη διανομή και την ενσωμάτωση αυτού του λογισμικού.

Debian: δωρεάν αναδιανομή όπου πρέπει να συμπεριληφθεί ο πηγαίος κώδικας και μπορεί να αναδιανεμηθεί.

BSD: περιέχει λίγους περιορισμούς στη χρήση, την τροποποίηση και την αναδιανομή του λογισμικού.

Δημόσιο: λογισμικό χωρίς πνευματικά δικαιώματα.

Ημι-δωρεάν: δεν είναι δωρεάν αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες.

Δωρεάν λογισμικό: χρησιμοποιείται για προγράμματα που μπορούν να αναδιανεμηθούν αλλά όχι να τροποποιηθούν.

Εμπορικό: αναπτύχθηκε από εταιρεία με στόχο τη δημιουργία κερδών.

Δοκιμής: η έκδοση επί πληρωμή διανέμεται δωρεάν για λίγο.

Υπάρχουν και άλλοι τύποι άδειας, οι οποίοι περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία αλλά παίρνουν άλλα που αποτελούν μέρος των προαναφερθέντων.

Συμπέρασμα

Οι τύποι λογισμικού περιέχουν όλες εκείνες τις εφαρμογές και τους υπολογιστικούς πόρους που καθιστούν δυνατή την ανάγνωση αυτού του κειμένου, έως και τις εφαρμογές αυτοματισμού σε έναν κλάδο.

Ως μέρος της εισόδου στον τεχνολογικό κόσμο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αυτή η γνώση είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε πώς και γιατί τα συστήματα υπολογιστών λειτουργούν όπως λειτουργούν.

en_GBEnglish

Main Menu