Εκπαιδευτικά Software

Εκπαιδευτικά software, τιμές, προσφορές, παιδαγωγικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά software, τιμές, προσφορές, παιδαγωγικά προγράμματα

Οι τελευταίες τεχνολογίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να οδηγήσουν σε αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης με τα εκπαιδευτικά software.

Με τα χρόνια, η κοινωνία έχει υποστεί έναν μετασχηματισμό στον οποίο η χρήση των νέων τεχνολογιών εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς. Όπως είναι εμφανές, ο τομέας της εκπαίδευσης επωφελείται επίσης από τα οφέλη αυτών.

Αυτή η αλλαγή στη δυναμική διδασκαλίας / μάθησης υλοποιείται με τη δημιουργία μιας σειράς εκπαιδευτικών λογισμικών που υποστηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Τι είναι τα εκπαιδευτικά λογισμικά;

Το εκπαιδευτικό λογισμικό αφορά προγράμματα διδασκαλίας που χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες. Χρησιμοποιούνται ως υποστήριξη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές στις διαδικασίες διδασκαλίας/μάθησης. Και παρόλο που μπορεί να φαίνονται πολύ πρωτότυπα, οι απαρχές τους χρονολογούνται σε 60-70 χρόνια.

Αυτά τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να διευκολύνουν και να ενισχύσουν την απόκτηση αποκλειστικά ακαδημαϊκών γνώσεων. Δηλαδή, αυτός είναι ο κύριος σκοπός τους. Αν και μπορεί επίσης να βρεθεί σε ορισμένα εργασιακά περιβάλλοντα, αυτά δεν θεωρούνται εκπαιδευτικά λογισμικά.

Ωστόσο, αν και αυτοί οι πόροι χρησιμοποιούνται κυρίως σε σχολικά πλαίσια, υπάρχουν προγράμματα στα οποία η μάθηση μπορεί να γίνει από το σπίτι. Ενισχύουν και υποστηρίζουν έτσι τη γνώση που αποκτάται στην τάξη.

Χάρη σε αυτά τα προγράμματα, ο μαθητής μπορεί να ενισχύσει τις γνώσεις του σε διάφορα μαθήματα όλων των ειδών. Μεταξύ των οποίων από τα πιο πρακτικά, όπως τα μαθηματικά ή τις γλώσσες, έως εκείνα πιο θεωρητικής φύσης όπως η ιστορία, η βιολογία ή η γεωγραφία.

Χάρη στον τεράστιο όγκο των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισμικό, οι πληροφορίες ή οι γνώσεις μπορούν να παρουσιαστούν σε μεγάλη ποικιλία μορφών. Από πληροφοριακά διαγράμματα ή σκίτσα, μέχρι ερωτηματολόγια ή παιχνίδια. Αυτή η μεγάλη μεταβλητότητα στη μορφή, διευκολύνει τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των μαθητών.

Χαρακτηριστικά

Για να θεωρηθεί ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικού λογισμικού ως τέτοιο, πρέπει να πληροί μια σειρά από χαρακτηριστικά. Μεταξύ των βασικών απαιτήσεων είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικά από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα χαρακτηριστικά, όπως:

  • Δυνατότητα χρήσης σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή τομέα εκπαίδευσης.
  • Να είναι ένα διαδραστικό εργαλείο.
  • Ικανότητα να προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών και στα χαρακτηριστικά τους. Συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του σχολικού έτους ή των ατομικών ικανοτήτων αυτών.
  • Να είναι εύχρηστα. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εγκαταστήσουν, να κατανοήσουν και να εκτελέσουν το πρόγραμμα χωρίς κανένα πρόβλημα.
  • Ανάλογα με τον σκοπό του εκπαιδευτικού λογισμικού, μπορεί να έχει πιο κατευθυντικό χαρακτήρα ή, αντίθετα, πιο εποικοδομητικό, στο οποίο ο μαθητής δημιουργεί τα δικά του συμπεράσματα ή γνώσεις.

Εκπαιδευτικά software: Τύποι

Λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο στόχο του εκπαιδευτικού λογισμικού ή τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους διαφορετικούς τύπους ή κατηγορίες λογισμικού.

Αυτές οι κατηγορίες είναι:

1. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την προώθηση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Για να γίνει αυτό, ο μαθητής πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά από ακολουθίες ή να εκτελέσει ορισμένα είδη ασκήσεων που παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την επίλυση ενός προβλήματος.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο μαθητής θα πρέπει να επεξεργάζεται εικασίες ή υποθέσεις που θα πρέπει να επαληθευτούν για να λύσει το πρόβλημα που τίθεται.

2. Άσκηση και πρακτική

Στο εκπαιδευτικό λογισμικό άσκησης και πρακτικής, ο μαθητής παρουσιάζεται με μια σειρά ασκήσεων ή εργασιών. Σε αυτές, μετά την ολοκλήρωση, παρέχεται ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το άτομο τις έχει εκτελέσει.

Μέσα από αυτές τις ασκήσεις, οι οποίες μπορούν να λάβουν τη μορφή τεστ ή ερωτηματολογίων, ο μαθητής μπορεί να κάνει πράξη τις γνώσεις που έχει αποκτήσει προηγουμένως.

3. Προσομοίωση

Αυτά τα προγράμματα προσφέρουν τη δυνατότητα αναδημιουργίας περιβαλλόντων ή καταστάσεων. Σε αυτά ο μαθητής μπορεί να αλληλεπιδράσει. Δεν είναι δυνατό να αναδημιουργηθούν στο ακαδημαϊκό πλαίσιο ή θα ήταν πολύ ακριβό.

4. Φροντιστήριο

Σε λογισμικό τύπου φροντιστηρίου, ο στόχος είναι η μετάδοση της γνώσης μεταξύ του προγράμματος, το οποίο λειτουργεί ως εκπαιδευτής. Χρησιμοποιώντας μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές παρόμοιες με αυτές ενός δασκάλου που είναι στην τάξη, το πρόγραμμα προσφέρει μια σειρά από επεξηγήσεις, πρακτικές ασκήσεις και σχόλια για την απόδοση του μαθητή.

5. Παιχνίδι

Στα εκπαιδευτικά παιχνίδια, στόχος είναι να αυξηθεί το κίνητρο των μαθητών με την εφαρμογή τεστ επιβράβευσης. Με αυτά μπορεί να κρατηθεί η προσοχή και να αυξηθεί το ενδιαφέρον για το θέμα.

Τι λειτουργίες ή χρήσεις μπορεί να έχουν;

Λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας και του μεγάλου αριθμού δυνατοτήτων που προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισμικό, αποδίδεται μεγάλος αριθμός χρήσεων ή πιθανών λειτουργιών.

1. Καινοτομία

Τα προγράμματα αυτά έχουν την ικανότητα να βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. Γεγονός που αντιπροσωπεύει μια καινοτομία στις διαδικασίες διδασκαλίας/μάθησης.

2. Ενημερωτικό

Το λογισμικό υπολογιστή είναι η διδακτική πρακτική που μπορεί να συγκρατήσει τον μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών και να τις μεταδώσει.

3. Κίνητρο

Χάρη στην ποικιλία των δυνατοτήτων που προσφέρονται από αυτά τα προγράμματα, οι μαθητές έχουν κίνητρα και έλκονται να τα ανακαλύψουν.

4. Οδηγίες

Η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει οποιοδήποτε είδος περιεχομένου. Είτε ρητά είτε μέσω της ανάπτυξης παιχνιδιών ή δραστηριοτήτων.

5. Έκφραση

Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι μια ιδανική πλατφόρμα για την ενίσχυση της εκφραστικότητας των μαθητών, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν τη δική τους άποψη της γνώσης και να την μοιραστούν με τους υπόλοιπους.

6. Έρευνα

Χάρη σε λιγότερο κατευθυντικά προγράμματα, ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει τις δικές του ερευνητικές διαδικασίες. Ειδικά σε εκείνα που προσφέρουν δραστηριότητες προσομοίωσης .

7. Παιχνίδι

Χάρη στο εκπαιδευτικό λογισμικό, η μάθηση κατανοείται ή ερμηνεύεται ως μια διασκεδαστική και παιχνιδιάρικη δραστηριότητα που ενισχύει την επιθυμία των μαθητών για μάθηση.

en_GBEnglish

Main Menu