Συμπλήρωση Εντύπου  Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών  forma.gov.gr

Συμπλήρωση Εντύπου

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά περίπτωση.

Συμπλήρωση Εντύπου  Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών  forma.gov.gr


Untitled 3

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

ΜΕΡΟΣ Α’

Ο/Η υπογράφων-ούσα:       ________________________________________
Ημ/νία γέννησης:                  ________________________________________
Διεύθυνση κατοικίας:           ________________________________________

Ώρα μετακίνησης:                 ________________________________________

Δηλώνω ότι η μετακίνηση μου σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο:
(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο του Μέρους Β’.)

ΜΕΡΟΣ Β’

Β1       Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Β2       Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Β3       Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Β4       Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Β5       Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

B6       Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατομική σωματική άσκηση (εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις ανάγκες κατοικιδίου ζώου.


Τόπος                                   _________________________                            Υπογραφή

Ημερομηνία             _________________________

Ο/Η Δηλών-ούσα   _________________________

  • Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (DOCX)
,

,

Το καλάθι μου
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories