Servers

Servers & Αξεσουάρ, τιμές, προσφορές, διακομιστές, λειτουργία, επιλογή

Servers & Αξεσουάρ, τιμές, προσφορές, διακομιστές, λειτουργία, επιλογή

Ορισμός

Οι servers είναι συστήματα που παρέχουν πόρους, δεδομένα, υπηρεσίες ή προγράμματα σε άλλους υπολογιστές, γνωστούς ως clients, μέσω ενός δικτύου. Θεωρητικά, οι servers είναι εκείνοι οι υπολογιστές που μοιράζονται πόρους με μηχανές – clients. Υπάρχουν πολλοί τύποι διακομιστών, όπως διακομιστές ιστού, διακομιστές αλληλογραφίας και εικονικοί διακομιστές.

Ένα μεμονωμένο σύστημα μπορεί, ταυτόχρονα, να παρέχει πόρους και να χρησιμοποιεί αυτούς ενός άλλου συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή θα μπορούσε να είναι και server και client.

Ιστορικό

Οι πρώτοι servers ήταν μικροϋπολογιστές, οι οποίοι ονομάστηκαν έτσι επειδή είναι πολύ μικρότεροι από τους κοινούς υπολογιστές. Ωστόσο, καθώς η τεχνολογία προχωρούσε, κατέληξαν να ξεπερνούν τους επιτραπέζιους υπολογιστές, καθιστώντας τον όρο μικροϋπολογιστής ακατάλληλο.

Αρχικά, αυτοί οι servers συνδέονταν με clients που δεν εκτελούσαν πραγματικό υπολογισμό και ήταν γνωστοί ως τερματικά. Αυτά τα τερματικά, υπήρχαν απλά για να δέχονται εισόδους μέσω πληκτρολογίου ή αναγνώστη καρτών και να επιστρέφουν τα αποτελέσματα οποιουδήποτε υπολογισμού σε οθόνη ή εκτυπωτή. Ο πραγματικός υπολογισμός γίνονταν στον διακομιστή.

Αργότερα, οι διακομιστές έγιναν μεμονωμένα συστήματα υψηλής ισχύος που συνδέθηκαν με ένα σύνολο λιγότερο ισχυρών υπολογιστών-clinets μέσω ενός δικτύου. Αυτή η αρχιτεκτονική δικτύου είναι γνωστή ως μοντέλο client-server. Σε αυτό τόσο ο υπολογιστής-client όσο και ο διακομιστής έχουν υπολογιστική ισχύ, αλλά ορισμένες εργασίες ανατίθενται στους διακομιστές.

Ο ορισμός της έννοιας του διακομιστή έχει εξελιχθεί με την πρόοδο της τεχνολογίας. Σήμερα, ένας διακομιστής μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από ένα λογισμικό που λειτουργεί σε μία ή περισσότερες φυσικές υπολογιστικές συσκευές. Τέτοιοι διακομιστές συχνά αναφέρονται ως εικονικοί. Αρχικά, εικονικοί διακομιστές χρησιμοποιήθηκαν για να αυξήσουν τον αριθμό των δυνατοτήτων που θα μπορούσε να εκτελέσει ένας μεμονωμένος διακομιστής υλικού. Επί του παρόντος, οι εικονικοί διακομιστές εκτελούνται συνήθως στο cloud, δηλαδή εντός υλικού που ανήκει σε τρίτο μέρος και στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω διαδικτύου.

Ένας διακομιστής μπορεί να σχεδιαστεί για να εκτελεί μια μεμονωμένη εργασία. Όπως ένας διακομιστής αλληλογραφίας, που δέχεται και αποθηκεύει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι διακομιστές μπορούν επίσης να εκτελέσουν περισσότερες από μία εργασίες, όπως ένα αρχείο και διακομιστή εκτύπωσης που αποθηκεύει αρχεία και δέχεται εργασίες εκτύπωσης από clients και, στη συνέχεια, τα στέλνει σε εκτυπωτή συνδεδεμένο με το δίκτυο.

Πώς λειτουργεί ένας διακομιστής

Για να λειτουργεί μια συσκευή ως διακομιστής, πρέπει να έχει ρυθμιστεί ώστε να δέχεται αιτήματα από clients σε περιβάλλον δικτύου. Αυτή η λειτουργικότητα μπορεί να υπάρχει ως μέρος του λειτουργικού συστήματος: με τη μορφή εγκατεστημένης εφαρμογής.

Για παράδειγμα, το λειτουργικό σύστημα Microsoft Server παρέχει τις απαραίτητες δυνατότητες για τη χρήση των servers. Επιπλέον, οι εγκατεστημένοι ρόλοι ή υπηρεσίες αυξάνουν τον αριθμό των τύπων αιτημάτων client στα οποία μπορεί να απαντήσει ο διακομιστής. Σε ένα άλλο παράδειγμα, ένας διακομιστής Ιστού Apache απαντά σε αιτήματα από το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου του client μέσω μιας πρόσθετης εφαρμογής, Apache, η οποία είναι εγκατεστημένη.

Όταν ένας client ζητά δεδομένα ή λειτουργικότητα από έναν διακομιστή, το κάνει στέλνοντας ένα αίτημα μέσω του δικτύου. Ο διακομιστής λαμβάνει αυτό το αίτημα και απαντά με τις αντίστοιχες πληροφορίες. Αυτό είναι το μοντέλο αιτήματος και απόκρισης της σύνδεσης client-server, γνωστό και ως μοντέλο κλήσης και απόκρισης.

Συχνά ένας διακομιστής θα εκτελέσει πολυάριθμες πρόσθετες εργασίες ως μέρος ενός μόνο αιτήματος και απάντησης, όπως η επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντος, η εξασφάλιση ότι ο πελάτης έχει άδεια πρόσβασης στα ζητούμενα δεδομένα ή πόρους και η σωστή μορφοποίηση ή επιστροφή της απαιτούμενης απάντησης από το αναμενόμενο τρόπο.

Τύποι διακομιστών

Υπάρχουν πολλοί τύποι servers που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Στα περισσότερα δίκτυα μπορούμε να βρούμε τουλάχιστον έναν από τους πιο συνηθισμένους τύπους διακομιστών:

Servers αρχείων

Οι διακομιστές αρχείων αποθηκεύουν και διανέμουν αρχεία που μπορούν να μοιραστούν πολλοί χρήστες. Επιπλέον, η κεντρική αποθήκευση αρχείων προσφέρει λύσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή ανοχής σε σφάλματα. Το υλικό του διακομιστή αρχείων μπορεί να σχεδιαστεί για να αυξάνει την ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής για βελτίωση της απόδοσης.

Διακομιστές εκτύπωσης

Οι διακομιστές εκτύπωσης επιτρέπουν τη διαχείριση και τη διανομή της λειτουργικότητας της εκτύπωσης εγγράφων. Για να αποφύγουμε τη σύνδεση ενός εκτυπωτή σε κάθε σταθμό εργασίας, μπορούμε να έχουμε έναν μόνο διακομιστή εκτύπωσης για να ανταποκρίνεται στα αιτήματα εκτύπωσης πολυάριθμων clients. Σήμερα, ορισμένοι μεγάλοι εκτυπωτές υψηλής ποιότητας διαθέτουν τον δικό τους ενσωματωμένο διακομιστή εκτύπωσης, εξοικονομώντας την ανάγκη εγκατάστασης ενός σε ξεχωριστό υπολογιστή.

Servers εφαρμογών

Αυτοί οι τύποι διακομιστών χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εφαρμογών από απόσταση, αντί για υπολογιστές – clients να το κάνουν τοπικά. Οι διακομιστές εφαρμογών εκτελούν συχνά λογισμικό πόρων και το μοιράζονται για μεγάλο αριθμό χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός, πρέπει να εγκαταστήσουμε και να διατηρήσουμε το λογισμικό σε ένα μόνο μηχάνημα και αποφεύγουμε την ανάγκη κάθε πελάτη να έχει επαρκείς πόρους σε τοπικό επίπεδο.

Διακομιστές DNS

Οι διακομιστές συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) είναι διακομιστές εφαρμογών που παρέχουν δυνατότητες ανάλυσης ονομάτων. Η ανάλυση ονομάτων αφορά τη μετατροπή ονομάτων αναγνώσιμων από τον άνθρωπο σε διευθύνσεις IP που διαβάζονται από μηχανή. Το σύστημα DNS είναι μια ευρέως διανεμημένη βάση δεδομένων με ονόματα και άλλους διακομιστές DNS που μπορούν να ερωτηθούν για ένα άγνωστο όνομα υπολογιστή. Όταν ένας πελάτης χρειάζεται τη διεύθυνση ενός συστήματος, στέλνει ένα αίτημα για το όνομα πόρου που επιθυμεί σε έναν διακομιστή DNS, ο οποίος απαντά με την αντίστοιχη διεύθυνση IP από τον πίνακα ονομάτων του.

Διακομιστές αλληλογραφίας

Οι διακομιστές αλληλογραφίας είναι ένας πολύ συνηθισμένος τύπος διακομιστή εφαρμογών. Οι διακομιστές αλληλογραφίας λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προωθούνται σε έναν χρήστη και τα αποθηκεύουν μέχρι να τα ζητήσει ένας client για λογαριασμό αυτού του χρήστη. Η κατοχή ενός διακομιστή email μας επιτρέπει να έχουμε ένα μόνο μηχάνημα σωστά διαμορφωμένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή.

Servers Ιστού

Ένας από τους πιο συχνούς τύπους διακομιστών στην αγορά σήμερα είναι οι διακομιστές ιστού. Ένας διακομιστής ιστού είναι ένας ειδικός τύπος διακομιστή εφαρμογών που φιλοξενεί προγράμματα και δεδομένα που ζητούν οι χρήστες μέσω του διαδικτύου. Οι servers ιστού απαντούν σε αιτήματα για ιστοσελίδες ή άλλες υπηρεσίες που βασίζονται στον ιστό και προέρχονται από προγράμματα περιήγησης που εκτελούνται σε clients.

Διακομιστής βάσης δεδομένων

Ο όγκος των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από εταιρείες, χρήστες και άλλες υπηρεσίες είναι συγκλονιστικός. Μεγάλο μέρος του αποθηκεύεται σε βάσεις δεδομένων. Αυτές οι βάσεις δεδομένων πρέπει να είναι προσβάσιμες από πολλούς clients ανά πάσα στιγμή και γενικά απαιτούν μεγάλο χώρο αποθήκευσης. Και οι δύο ανάγκες είναι η τέλεια δικαιολογία για τον εντοπισμό αυτών των βάσεων δεδομένων σε ένα διακομιστή. Οι διακομιστές βάσεων δεδομένων εκτελούν εφαρμογές βάσεων δεδομένων και ανταποκρίνονται σε πολλά αιτήματα.

Εικονικοί servers

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς διακομιστές, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ως ζεύγος λειτουργικού συστήματος και μηχανής υλικού, οι εικονικοί διακομιστές υπάρχουν μόνο σύμφωνα με τις παραμέτρους που καθορίζονται σε εξειδικευμένο λογισμικό που ονομάζεται hypervisor. Κάθε hypervisor μπορεί να τρέξει εκατοντάδες ή και χιλιάδες εικονικούς διακομιστές ταυτόχρονα. Ο hypervisor παρουσιάζει το εικονικό υλικό στον διακομιστή σαν να ήταν φυσικό μηχάνημα. Ο εικονικός διακομιστής χρησιμοποιεί το εικονικό υλικό ως συνήθως και ο hypervisor μετατοπίζει τις πραγματικές ανάγκες υπολογισμού και αποθήκευσης στο υποκείμενο πραγματικό υλικό που μοιράζεται σε όλους τους άλλους εικονικούς διακομιστές.

Servers μεσολάβησης

Ένας διακομιστής μεσολάβησης λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ ενός client και ενός διακομιστή. Συχνά χρησιμοποιούνται για την απομόνωση πελατών ή διακομιστών για λόγους ασφαλείας. Ένας διακομιστής μεσολάβησης παίρνει το αίτημα, αλλά αντί να απαντήσει απευθείας σε αυτό, μεταβιβάζει το αίτημα σε άλλο διακομιστή ή διαδικασία. Ο διακομιστής μεσολάβησης λαμβάνει την απάντηση από τον δεύτερο διακομιστή και στη συνέχεια απαντά στον αρχικό client σαν να ήταν ο ίδιος.

 

en_GBEnglish

Main Menu