Δικτυακά

Δικτυακά, τιμές, προσφορές, router, modem, hub, switch, bluetooth, wifi

Δικτυακά, τιμές, προσφορές, router, modem, hub, switch, bluetooth, wifi

Τα δικτυακά επικοινωνίας αφορούν μόνο εκείνες τις συσκευές που χρησιμεύουν για τη δημιουργία απομακρυσμένης μετάδοσης δεδομένων μεταξύ υπολογιστών ή μεταξύ υπολογιστή και άλλης περιφερειακής συσκευής. Η εν λόγω επικοινωνία μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη. Σύμφωνα με την τεχνική της φύση θα έχει περισσότερη ή λιγότερη ταχύτητα μετάδοσης και περισσότερο ή μικρότερο εύρος. Για παράδειγμα: κάρτες δικτύου, μόντεμ, φαξ.

Συνήθως ταξινομούνται ως εσωτερικά δικτυακά (βρίσκονται μέσα στον υπολογιστή) ή εξωτερικά δικτυακά (λειτουργούν ως ξεχωριστές μονάδες).

Κατηγορίες δικτυακών

 1. Δίκτυο δρομολογητών (Router). Γνωστά και ως δρομολογητές, επιτρέπουν τη μετάδοση δεδομένων από το ένα δίκτυο στο άλλο. Επιτρέπουν τη διασύνδεση υποδικτύων εξοπλισμού μέσω γεφυρών δικτύου.
 2. Κάρτες δικτύου (NIC). Ενσωματωμένα ή μη στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή. Η λειτουργία τους επιτρέπει τον έλεγχο και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο συνδεδεμένων συστημάτων, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων περιφερειακών και υποσυστημάτων.
 3. Μόντεμ. Ανεξάρτητα περιφερειακά που συνδέουν έναν υπολογιστή εξοπλισμένο με κάρτα δικτύου, με έναν άλλο ή με ένα δίκτυο αυτών. Διαχειρίζεται την κυκλοφορία δεδομένων σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα.
 4. Κέντρα δικτύου (HUBs). Συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να συγκεντρώνουν τα καλώδια που επικοινωνούν σε ένα δίκτυο υπολογιστών, επεκτείνοντας το σήμα πληροφοριών και επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση ή τη διαφοροποίηση του εύρους των πληροφοριών. Προς το παρόν έχουν εκτοπιστεί από τους διακόπτες (switchs).
 5. Διακόπτες (switchs) του δικτύου. Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές για διασύνδεση μηχανογραφικού εξοπλισμού ή τμημάτων ενός δικτύου που αποτελείται από αυτά. Λειτουργούν λογικά συγχωνεύοντας διάφορα τμήματα του ίδιου δικτύου ή μετατρέποντας διάφορα δίκτυα σε ένα, φιλτράροντας πληροφορίες και βελτιώνοντας την απόδοση και την ασφάλειά τους.
  Δικτυακά, τιμές, προσφορές, router, modem, hub, switch, bluetooth, wifi-2

  Δικτυακά, τιμές, προσφορές, router, modem, hub, switch, bluetooth, wifi-2

 6. Συσκευές Bluetooth. Μέσω ραδιοκυμάτων χαμηλής συχνότητας, αυτού του είδους οι πομποί και οι δέκτες πληροφοριών καθιστούν δυνατή τη σύνδεση εξοπλισμού μεταξύ τους ή με διάφορα περιφερειακά κάθε είδους, χωρίς καλωδίωση, διατηρώντας ωστόσο ένα μικρό εύρος επικοινωνίας και συγκριτικά χαμηλή ταχύτητα.
 7. Υπέρυθροι κόμβοι. Μέσω διόδων εκπομπής φωτός, επιτρέπουν τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ διαφόρων εξοπλισμών ειδικά διαμορφωμένων για αυτό. Απαιτεί πολύ μικρή απόσταση και συγκεκριμένη ευθυγράμμιση, κάτι που αποτελεί μειονέκτημα σε σύγκριση με άλλα πιο σύγχρονα συστήματα μετάδοσης δεδομένων.
 8. Συσκευές Wifi. Παρόμοια με τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά μέσω ενός συστήματος ραδιοκυμάτων μεγαλύτερης εμβέλειας και ταχύτητας, τα συστήματα Wifi επιτρέπουν τη σύνδεση εξοπλισμού και συσκευών σε τεράστια δίκτυα όπως το Διαδίκτυο, γεγονός που επιτρέπει μια ασύρματη διαχείριση πολύ μεγαλύτερης ευκολίας και εύρους.
 9. Συσκευές Lifi. Η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί υπερτερεί του Wifi σε ταχύτητα και ευελιξία μέσω της χρήσης διόδων εκπομπής φωτός (LED) για τη διασύνδεση συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού, αντικαθιστώντας τα ραδιοκύματα από τα δεδομένα ηλεκτρομαγνητικού φάσματος μέσου μετάδοσης ορατού φωτός.
 10. Φαξ. Το φαξ ή η τηλεγραφία συνίστατο στη μετάδοση με τηλεφωνικό σήμα κειμένων (και εικόνων), με το στυλ των φωτοαντιγραφικών μηχανών και των γραφομηχανών. Εκτοπίστηκε από τις ταχύτερες τηλεπικοινωνίες.

 

en_GBEnglish

Main Menu