Πλεονεκτήματα των Φ/Β Συστημάτων

Tα Πλεονεκτήματα των Φ/Β Συστημάτων: Όταν τα φωτοβολταϊκά συστήματα εκτεθούν στην ακτινοβολία του Ηλίου τότε μετατρέπουν το 5-17% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το ποσοστό βέβαια εξαρτάτε και από την τεχνολογία του φωτοβολταϊκού που χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, τα μονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά έχουν αυτή την δυνατότητα. Τα άμορφα όμως έχουν χαμηλότερη απόδοση, είναι όμως πολύ πιο φθηνά. Η επιλογή του συστήματος ανήκει καθαρά στην σφαίρα της ανάγκης του καταναλωτή, του διαθέσιμου χώρου, ακόμα και της οικονομικής του ευχέρεια. Παρόλα αυτά, όλα τα φωτοβολταϊκά μοιράζονται τα παρακάτω πλεονεκτήματα :

  • ·       μηδενική ρύπανση
  • ·       αθόρυβη λειτουργία
  • ·       αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)
  • ·       απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
  • ·       δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
  • ·       ελάχιστη συντήρηση

Τα φωτοβολταϊκά είναι μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας εποχής που ανατέλλει στο χώρο της ενέργειας. Μιας νέας εποχής που θα χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από τις μικρές αποκεντρωμένες εφαρμογές σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς. Τα μικρά, ευέλικτα συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο κατοικίας, εμπορικού κτιρίου ή μικρού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής (όπως π.χ. τα φωτοβολταϊκά, τα μικρά συστήματα συμπαραγωγής, οι μικροτουρμπίνες και οι κυψέλες καυσίμου) αναμένεται να κατακτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο της ενεργειακής αγοράς στα χρόνια που έρχονται. Ένα επιπλέον κοινό αυτών των νέων τεχνολογιών είναι η φιλικότητά τους προς το περιβάλλον.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Τα φωτοβολταϊκά προσφέρουν επεκτασιμότητα ισχύος και έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής έχει τον απόλυτο έλεγχο και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη ενέργεια μειώνοντας έτσι την κατανάλωση για την καλλίτερη εξοικονόμηση της ενέργειας. Η εμπειρία της Δανίας π.χ. έδειξε μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού από χρήστες φωτοβολταϊκών, της τάξης του 5-10%.

Η βαθμιαία αύξηση των μικρών ηλεκτροπαραγωγών μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τη διαρκή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καλυφθεί με μεγάλες επενδύσεις για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από μικρούς παραγωγούς μπορεί να περιορίσει επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε νέες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος μιας νέας γραμμής μεταφοράς είναι πολύ υψηλό, αν λάβουμε υπόψη μας πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισμό και θέματα που σχετίζονται με την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις αλλαγές στις χρήσεις γης.

Οι διάφοροι μικροί παραγωγοί πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ιδανική λύση για τη μελλοντική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις όπου αμφισβητείται η ασφάλεια της παροχής. Η τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν δοκιμάζεται από δαπανηρές ενεργειακές απώλειες που αντιμετωπίζει το ηλεκτρικό δίκτυο. Από την άλλη, η μέγιστη παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού συμπίπτει χρονικά με τις ημερήσιες αιχμές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες), βοηθώντας έτσι στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου και στη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.

Για να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα των Φ/Β συστημάτων επικοινωνήστε με την έμπειρη ομάδα μας για να σας προτείνουμε τη πιο συμφέρουσα λύση για τις ανάγκες σας.

Tα Πλεονεκτήματα των Φ/Β Συστημάτων για τον καταναλωτή,,

Tα Πλεονεκτήματα των Φ/Β Συστημάτων για τον καταναλωτή,,

Tα Πλεονεκτήματα των Φ/Β Συστημάτων: Τα φωτοβολταϊκά εινιαι μία νέα τεχνολογία με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Το καλάθι μου
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories