Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

Σχετικά με τα φωτοβολταικά

Με τον γενικό όρο Φωτοβολταϊκά ονομάζεται η βιομηχανική διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων σε μία σειρά. Στην ουσία πρόκειται για τεχνητούς ημιαγωγούς (συνήθως από Πυρίτιο) οι οποίοι ενώνονται με σκοπό να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά. Οι ημιαγωγοί αυτοί απορροφούν φωτόνια από την ηλιακή ακτινοβολία και παράγουν μια Ηλεκτρική τάση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται"Φωτοβολταϊκό φαινόμενο".

Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατηγορία των ανανεώσιμων ηλιακών πηγών ενέργειας, τα ηλιοθερμικά συστήματα είναι πιο αποδοτικά από τα φωτοβολταϊκά[1][2].

 

 

 
 
Navigation
 

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών.

Συμβουλές για κατάλληλη χρήση των μπαταριών για φωτοβολταικά

Συμβουλές συντήρισης & χρήσης των μπαταριών για φωτοβολταικά συστήματα

Συμβουλές συντήρισης & χρήσης των μπαταριών για φωτοβολταικά συστήματα

  1. Οι Μπαταρίες μολύβδου γενικά πρέπει να φορτίζονται στο 100% της χωρητικότητάς τους καθημερινά. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση περιορίζει την διάρκεια ζωής τους. Απαραίτητη λοιπόν είναι η καθημερινή φόρτισης των μπαταριών  από τα Φ/Β πλαίσια/ πάνελς του αυτόνομου  φωτοβολταικού σύστημα, ακόμη και αν δεν τους χρησιμοποιούμε για καιρό. Κι αυτό επειδή οι συσσωρευτές αυτοεκφορτίζοντια ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται, άρα πρέπει να φορτίζονται καθημερινά.
  2. Καλύτερα να εκφορτίζονται με αργό ρυθμό παρά με γρήγορο. Αν τραβάμε λίγα Ampere την ώρα είναι καλύτερα από το να τραβάμε πολλά Ampere ανά ώρα.
  3. Όλοι οι συσσωρευτές προτιμούν σταθερή θερμοκρασία χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις. Οι 20-26 βαθμοί Κελσίου είναι το προτεινόμενοι, έστω και με μικρές αποκλίσεις. Αλλιώς μειώνουμε τη διάρκεια ζωής τους ακόμη και στο μισό.
  4. Όσο μεγαλύτερης χωρητικότητας συσσωρευτές διαθέτουμε, τόσο το καλύτερο για τη διάρκεια ζωής τους, αφού έτσι καταπονούνται λιγότερο. Αν χρειαζόμαστε 100ΑΗ ανά 24ωρο για τη λειτουργία μιας συσκευής, είναι προτιμότερος ένας συσσωρευτής βαθιάς εκφόρτισης 200ΑΗ (που θα εκφορτίζεται έτσι κατά 50%) παρά ένας συσσωρευτής βαθιάς εκφόρτισης 120ΑΗ (που έτσι θα εκφορτίζεται κατά 80%). Ο δεύτερος θα αχρηστευτεί μετά από 100-300 χρήσεις, ενώ ο πρώτος μετά από 600-1.200 χρήσεις, ή και παραπάνω. Οι αριθμοί που αφορούν τις χρήσεις διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται όταν αφορούν δίβολτα στοιχεία OPzS ή OPzV.

Βέβαια οι κύκλοι χρήσης του παραπάνω παραδείγματος, μπορεί ακόμη και να διπλασιαστούν αν διατηρούμε συνεχώς τους συσσωρευτές σε σταθερή θερμοκρασία δωματίου, τους φορτίζουμε καθημερινά στο 100% με έναν καλό ρυθμιστή φόρτισης κ.λπ. Ένας κύκλος στο παράδειγμα του 50%, είναι μια εκφόρτιση κατά το μισό που ακολουθείται αμέσως από μια φόρτιση στο 100% (και πάντα με έναν σωστό ρυθμιστή φόρτισης ή φορτιστή AC τριών σταδίων φόρτισης, μακριά από φθηνούς ρυθμιστές ή φορτιστές AC).

Αν ένας συσσωρευτής εκφορτίζεται λιγότερο από 50%, θα αντέξει για πολύ περισσότερους κύκλους. Μετά το πέρας των κύκλων αυτών, δεν σημαίνει ότι θα είναι απαραίτητα για πέταμα, απλώς θα έχει πλέον αρκετά μικρή χωρητικότητα και θα αδειάζει πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να πρέπει να τον αλλάξουμε. Τονίζω επίσης, ότι μικρές αλλαγές στα παραπάνω τέσσερα σημεία μπορεί να έχουν δραματικό αποτέλεσμα στους κύκλους χρήσης των συσσωρευτών μας. Στα φυλλάδια κατασκευαστών, συνήθως αναφέρονται αυτοί οι κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης, ανάλογα με το βάθος εκφόρτισης.

VRLA battery (valve-regulated lead-acid battery), more commonly known as a sealed battery (SLA) or maintenance free battery, is a type of lead-acid rechargeable battery. Due to their construction, the Gel and AGM types of VRLA can be mounted in any orientation, and do not require constant maintenance.[1] The term "maintenance free" is a misnomer as VRLA batteries still require cleaning and regular functional testing. They are widely used in large portable electrical devices,off-grid power systems and similar roles, where large amounts of storage are needed at a lower cost than other low-maintenance technologies like lithium-ion.

There are three primary types of VRLA batteries, Sealed VR wet cell, AGM and Gel. Gel cells add silica dust to the electrolyte, forming a thick putty-like gel. These are sometimes referred to as "silicone batteries". AGM (absorbed glass mat) batteries feature fiberglass mesh between the battery plates which serves to contain the electrolyte. Both designs offer advantages and disadvantages compared to conventional batteries and sealed VR wet cells, as well as each other.

 

AGM (Absorbed glass mat)

AGM batteries differ from flooded lead acid batteries in that the electrolyte is held in the glass mats, as opposed to freely flooding the plates. Very thin glass fibersare woven into a mat to increase surface area enough to hold sufficient electrolyte on the cells for their lifetime. The fibers that compose the fine glass mat do not absorb nor are they affected by the acidic electrolyte. These mats are wrung out 2–5% after being soaked in acids, prior to manufacture completion and sealing.

The plates in an AGM battery may be any shape. Some are flat, others are bent or rolled. AGM batteries, both deep cycle and starting, are built in a rectangular case to BCI battery code specifications.


 
Disassembled AGM battery. From left: positive plate, glass mat separator, negative plate. On the right are the five remaining cells (of the six-cell battery).

Gel battery

Originally a kind of gel cell was produced in the early 1930s for portable valve (tube) radio LT supply (2, 4 or 6V) by adding silica to the sulfuric acid.[6] By this time the glass case was being replaced by celluloid and later in 1930s other plastics. Earlier "wet" cells in glass jars used special valves to allow tilt from vertical to one horizontal direction in 1927 to 1931 or 1932.[7] The gel cells were less likely to leak when the portable set was handled roughly.

A modern gel battery (also known as a "gel cell") is a VRLA battery with a gelified electrolyte; the sulfuric acid is mixed withfumed silica, which makes the resulting mass gel-like and immobile. Unlike a flooded wet-cell lead-acid battery, these batteries do not need to be kept upright. Gel batteries reduce the electrolyte evaporation, spillage (and subsequentcorrosion problems) common to the wet-cell battery, and boast greater resistance to shock and vibration. Chemically they are almost the same as wet (non-sealed) batteries except that the antimony in the lead plates is replaced by calcium, and gas recombination can take place.

The modern gel formulation and large scale production was from Otto Jache's and Heinz Schroeder's <US Patent 4,414,302> assigned to the German company Accumulatorenfabrik Sonnenschein GmbH. With gel electrolyte the separator was no longer such a critical, hard-to-make component, and cycle life was increased, in some cases dramatically. Shedding of active material from the plates was reduced.

More importantly, gas recombination was used to make batteries that were not "watered" and could be called maintenance-free. The one-way valves were set at 2 psi, and this was high enough for full recombination to take place. At the end of charge when oxygen was evolved from overcharge on the positive plate, it traveled through the shrinkage cracks in the gel directly to the negative plate (made from high surface area pure sponge lead) and "burned" up as fast as it was made. This oxygen gas and the hydrogen adsorbed on the surface of the sponge lead metal negative plate combined to make water that was retained in the cell.

This sealed, non-spill feature made it possible to make very small VRLA batteries (1 –12 Amp hr. range) that fit into the growing portable electronics market. A large market for inexpensive smaller sealed lead acid batteries was generated quickly. Portable TV, light for news cameras, children's toy riding cars, emergency lighting, and UPS systems for computer back-up, to name a few, were powered with small sealed VRLA batteries.

Η πύλη σας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας