Φωτοβολταϊκά με Δεή

Φωτοβολταϊκά με Δεή

Φωτοβολταϊκά σε στέγες. Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας. Δυνατότητα ετήσιου αφορολόγητου εισοδήματος υπό προϋποθέσεις από 3000 - 4000 ευρώ το χρόνο για τα φωτοβολταϊκά συστήματα των 5kw. Αφορολόγητο εισόδημα υπό προϋποθέσεις από 6000 - 8000 ευρώ το χρόνο για τα φωτοβολταϊκά συστήματα των 10kw.

 

Τα φωτοβολταικά σε στέγες εγκαθίστανται χωρίς πολλές διαδικασίες σε σπίτια και πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ δεν απαιτείται άνοιγμα φορολογικών βιβλίων στην Εφορία ή εγγραφή στο ΤΕΒΕ. Αποτελούν μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία αφορολόγητου εισοδήματος απολύτως εγγυημένου που αφορά πολύ μικρούς ή μικρούς επενδυτές.  

 

Επιλέξτε την κατηγορία φωτοβολταϊκά σε στέγες και δείτε τις προσφορές του μήνα.

 

Δεν μπορούμε να βρούμε προϊόντα που να ταιριάζουν στην επιλογή.

.,Οικιακά Φωτοβολταϊκα, εκπτωτικές τιμές, Οικίας διασυνδεδεμένα, φωτοβολταικων συστημάτων ταράτσας συστήματα συνδεμένα με την ΔΕΗ, πώληση ρεύματος στην δεή

.,.,Οικιακά Φωτοβολταϊκα - αγορά, τιμές - Οικίας διασυνδεδεμένα, φωτοβολταικων συστημάτων ταράτσας συστήματα συνδεμένα με την ΔΕΗ, πώληση ρεύματος στην Δεή, internet, κατάλογος

.,.,Οικιακά Φωτοβολταϊκα τιμές, Οικίας διασυνδεδεμένα, φωτοβολταικων συστημάτων ταράτσας συστήματα συνδεμένα με την ΔΕΗ,Οικιακό φωτοβολταϊκό, διασυνδεδεμένο σύστημα, πώληση ρεύματος στην ΔΕΗ,Φωτοβολταικά ταράτσας, οροφής στέγης,εταιρεια, μαγαζιά